Việc lựa chọn nhà thầu là nhằm tìm được nhà thầu chính, tổng thầu, thầu phụ có đủ điều kiện năng lực hoạt dộng xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với tính chất công việc, loại và cấp công trình, đáp ứng các yêu cầu của dự án, gói thầu và mang lại hiệu quả cao nhất cho bên mời thầu, dự án.
Các phương pháp được sử dụng để lựa chọn nhà thầu gồm:

 • Đấu thầu.
 • Chỉ định thầu.
 • Lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Như vậy, đấu thầu chỉ là một trong các phương thức lựa chọn nhà thầu và việc lựa chọn nhà thầu theo phương thức đầu thầu phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Đảm bảo được hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với yêu cầu của gói thầu, có phương án kỹ thuật. công nghệ tối ưu, có giá dự thầu hợp lý.
 • Khách quan, công khai, công bằng, minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh.
 • Nhà thầu trong nước được hưởng ưu đãi khi tham dự đấu thầu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.
 • Không vi phạm các hành vi bị pháp luật cấm

Trong đó vấn đề minh bạch thông tin luôn là vấn đề được nhà thầu, nhà đầu tư quan tâm hàng đầu trong công tác đấu thầu. Vậy làm thế nào để có thể mang lại tính minh bạch hơn trong quá trình đấu thầu?

 

Đó chính là việc cần áp dụng công nghệ số hóa vào quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và kết quả đấu thầu nhằm đơn giản hóa các thủ tục, đồng thời hạn chế sự tiếp xúc giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với các nhà thầu. Từ đó cải thiện được tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Và phần mềm Quản lý dự án đầu tư IBOM.IM sẽ là công cụ trực tuyến hỗ trợ rất tốt trong công tác quản lý thông tin đấu thầu, thông tin kết quả đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Qua đó Phần mềm IBOM.IM sẽ giúp:

 • Minh bạch hơn thông tin về gói thầu, tổ tham gia đánh giá xét thầu, thông tin về các nhà thầu tham gia dự thầu cũng như kết quả đánh giá các hồ sơ dự thầu theo tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu theo phương pháp đạt/không đạt.
 • Các bên liên quan có kế hoạch công việc cũng như cơ sở để theo dõi phối hợp thực hiện tốt công tác đấu thấu và lựa chọn nhà thầu.
 • Thống nhất trình tự thực hiện công tác đấu thầu và đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực triển khai đầu tư và kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

Các tiêu chuẩn được đánh giá trong hồ sơ mời thầu được thể hiện trên IBOM.IM, gồm:

 • Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu.
 • Đánh giá chi tiết về năng lực, kinh nghiệm.
 • Đánh giá chi tiết về kỹ thuật.
 • Giá dự thầu.
 • Xác định đánh giá và xếp hạng nhà thầu.

Với Phần mềm quản lý đầu tư IBOM.IM sẽ giúp cải thiện các công việc hành chính trong công tác kiểm soát thông tin đấu thầu, và lên được bảng đánh giá, so sánh, phân loại chi tiết các nhà thầu. Đây là thông tin quan trọng giúp Chủ đầu tư có thể lựa chọn được nhà thầu có điều kiện, khả năng tốt nhất để thực hiện dự án. Là tiền đề cho dự án được diễn ra thành công trong tương lai.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về khả năng đáp ứng của phần mềm Quản lý Dự án Đầu tư IBOM.IM, Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết về sản phẩm qua hotline: 0966 615 152 hoặc qua kênh Đăng Ký Tư Vấn

Đánh giá bài viết