Xuất phát từ góc nhìn khác nhau cho mỗi doanh nghiệp xây dựng thì hầu như các doanh nghiệp đều có những thế mạnh, ưu thế khác nhau nhưng nhìn chung vẫn tồn tại rất nhiều mặt hạn chế đặc biệt là trong các công đoạn và quy trình của công tác quản lý dự án chủ đầu tư.

Những khó khăn đang tồn tại ở các đơn vị đầu tư xây dựng đó chính là nhiều khâu trong quản lý dự án cơ bản, thông tin và tiến độ dự án, quản lý vốn đầu tư còn nhiều bất cập dẫn đến những tình trạng:

 • Khó khăn trong công tác quản lý hồ sơ pháp lý cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư, quản lý hồ sơ công trình còn thiếu sót, giám sát thi công không chặt chẽ; tỷ lệ dự án được giám sát còn thấp; chủ đầu tư không báo cáo giám sát đầu tư.
 • Nhà đầu tư chưa bao quát được tình hình, tiến độ thực hiện tại một số dự án xây dựng còn chậm so với kế hoạch hoặc chậm được đưa vào sử dụng làm giảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
 • Nhiều trường hợp phê duyệt dự án vượt định mức, quyết định đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án, xác định tổng mức đầu tư còn sai sót, thiếu chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần.
 • Sàng lọc thiếu tính chuyên môn sẽ thiếu tính nhất quán, mất thời gian và lãng phí nguồn lực.
 • Thực tế việc kiểm soát chi phí, dòng tiền của lãnh đạo phía chủ đầu tư không chặt chẽ gây phát sinh những chi phí ngoài dự tính
 • Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý tiến độ dự án gặp nhiều khó khăn vì thiếu công cụ quản lý dự án => thông tin không đồng bộ, rơi vãi thông tin dẫn đến nhiều sai lệch.
 • Công tác nghiệm thu, thanh toán tại các dự án còn sai sót, còn tình trạng nghiệm thu, việc lập và giao kế hoạch vốn, thanh quyết toán khối lượng chưa thi công chưa sát thực tế.
 • Khó khăn trong công tác xây dựng tiêu chí, kế hoạch và lựa chọn nhà thầu vì thiếu công cụ sàng lọc các nhà thầu uy tín và phù hợp
 • Công tác báo cáo quản trị và điều hành doanh nghiệp thiếu tính đồng bộ, không chi tiết.
 • Các công đoạn quản lý còn đi theo hình thức thủ công, thủ tục, giấy tờ làm tiêu tốn rất nhiều thời gian trong công tác xử lý số liệu.

Trong quản lý dự án đầu tư, nhà quản lý dự án không chỉ được giao toàn quyền thực hiện dự án mà còn được phép cho các đơn vị xây dựng nhận thầu từng việc trong dự án đã trúng thầu. Trong trường hợp này bên quản lý dự án không phải là một cá nhân mà là một tổ chức quản lý dự án chuyên nghiệp.

Đi theo một ý nghĩa chung nhất thì dự án đầu tư là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cụ thể cần phải được thực hiện với phương pháp riêng, nguồn lực riêng và một kế hoạch tiến độ riêng nên các doanh nghiệp xây dựng dự án cần có một giải pháp quản lý dự án đầu tư chuyên nghiệp, thông minh và hiệu quả. Đặc biệt, các bước và thủ tục trong quy trình quản lý cần phải được số hóa để tránh mất mát về thời gian, số liệu và luôn mang lại tính minh bạch và kịp thời trong quản lý.

Những chức năng nổi trội của Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng IBOM.IM sẽ tạo ra bước đột phá gì cho chủ đầu tư? IBOM.IM giải quyết những thực trạng nêu trên như thế nào?

 1. Phần mềm IBOM quản lý danh mục hồ sơ pháp lý theo trình tự thủ tục đầu tư, tích hợp với quản lý và lưu trữ hồ sơ, tính năng cảnh báo đối với hồ sơ pháp lý chậm so với kế hoạch.
 2. Quản lý toàn bộ vòng đời của dự án từ thiết kế thi công, tiến độ, chi phí, khối lượng nhân công, khối lượng công việc và trang thiết bị, nguyên vật liệu.
 3. IBOM đánh giá toàn diện từ khâu ra quyết định đầu tư, dự toán ngân sách, nguồn vốn đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tính phù hợp tiếp tục của các nội dung trong dự án.
 4. Lập dự toán thiết kế và giao việc cho các phòng ban tiến hành thực hiện. Các phòng ban nắm rõ công việc được giao trong dự án và tiến hành giao việc. Đánh giá kết quả thực hiện khối lượng công việc và tiến độ giải ngân.
 5. Quản lý kế hoạch dòng tiền chi ra của dự án, tổng hợp theo dõi xin nguồn và duyệt nguồn giải ngân cho các hồ sơ thanh toán, theo dõi giải ngân dự án
 6. Quản lý các doanh mục gói thầu, kế hoạch đấu thầu tổng thể và theo dõi đánh giá lựa chọn nhà thầu cho từng gói thầu ngay trên phần mềm
 7. Báo cáo tổng hợp đầu tư dự án đa dạng như: Báo cáo tình hình thực tế giải ngân, báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, tổng hợp chi phí các dự án, báo cáo chi phí dự án và các báo cáo về nguồn vốn.
 8. Các báo cáo quản trị trực quan và tức thời trên IBOM.IM giúp các nhà quản lý luôn có thông tin chính xác và kịp thời về tình trạng dòng tiền của dự án.

Doanh nghiệp bạn có đang gặp phải những thực trạng trên? Bạn đang muốn tìm một giải pháp cho doanh nghiệp mình? Nhanh tay click ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Đánh giá bài viết