Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư, sử dụng công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn của công trình. Theo đó việc kiểm soát thiết bị máy móc xây dựng với tính đặc thù quyết định mang tính chất lượng của từng dự án.

Tuy nhiên, việc kiểm soát thiết bị tại các đơn vị xây dựng vẫn đang gặp phải một số khó khăn như:

  • Phương pháp báo cáo tình trạng hoạt động của máy móc tại công trình rời rạc thiếu chi tiết dẫn đến tình trạng sử dụng chồng chéo máy móc.
  • Công tác quản lý thiết bị chưa đồng bộ, chưa phân tích được định mức thiết bị và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế gặp khó khăn trong việc xây dựng dự toán cho các công trình kế tiếp.
  • Thiếu sự đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng thiết bị theo từng công trình dự án dẫn đến việc sử dụng máy móc thiếu chuyên nghiệp => thiếu năng lực thi công.

Xây dựng hệ thống kiểm soát thiết bị hiệu quả là điều kiện cần tất yếu bởi đây sẽ là nơi để quản lý các thiết bị vào ra trên công trường, quản lý dữ liệu định mức thiết bị và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế và là nơi tập hợp chi phí sử dụng thiết bị theo từng công trình xây dựng.

Với xu thế chuyển đổi số công nghệ như hiện nay, việc kiểm soát thiết bị máy móc xây dựng bằng giải pháp công nghệ sẽ giúp:

  • Kiểm soát thiết bị xây dựng tạo điều kiện cho việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất thúc đẩy việc tăng năng suất lao động, đảm bảo tiến độ dự án
  • Kiểm soát thiết bị hiệu quả chính là việc tăng cường cơ khí hóa trong quá trình sản xuất chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí. Giải phóng sức lao động của công nhân, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả dự án.
  • Quản lý thiết bị hiệu quả giúp các nhà thầu tham gia đấu thầu các công trình có quy mô lớn, giá trị cao với sự đòi hỏi khắt khe của chủ đầu tư. Yếu tố này sẽ tạo nên năng lực thi công góp phần làm nên sự thắng lợi trong công tác đấu thầu.

Với cách thiết kế chuyên nghiệp và đặc thù cho ngành xây dựng Phần mềm quản lý thi công IBOM.PM ngoài các tính năng chính như quản lý tiến độ, chi phí công trình thì IBOM.PM còn có thể giúp kiểm soát thiết bị xây dựng một cách toàn diện và tối ưu nhất:

Liên kết dữ liệu định mức thiết bị và dữ liệu tình hình sử dụng thực tế để tập hợp thành báo cáo kiểm soát thiết bị.

  1. Trường hợp: Khối lượng định mức nhỏ hơn khối lượng đã yêu cầu. Thì IBOM.PM sẽ lập tức bôi màu cảnh báo số lượng thiết bị yêu cầu đang bị vượt so với tiêu chuẩn định mức đưa ra. Đây là cơ sở để cho nhà quản lý tìm nguyên nhân của thực trạng trên và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời. Đảm bảo cho việc sử dụng thiết bị đạt hiệu quả cao nhất và tiết kiệm tối đa về chi phí khi tránh được tình trạng thất thoát, hao hụt.
  2. Trường hợp: Khối lượng định mức nhỏ hơn khối lượng theo nhật trình: Hệ thống cũng bôi màu cảnh báo, thể hiện khối lượng thực hiện công việc đang nhiều hơn so với định mức. Từ đó sẽ giúp người quản lý thiết bị có thể điều chỉnh lại về số lượng thiết bị sử dụng cho công trường để đảm bảo công suất và tuổi thọ thiết bị cho phù hợp, hiệu quả.

Ứng dụng phần mềm IBOM.PM, doanh nghiệp sẽ có đầy đủ các dạng báo cáo/phân tích mạnh mẽ nhất, giúp nhân viên cũng như ban lãnh đạo có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình kiểm soát máy móc thiết bị phục vụ cho từng công trình dự án. Nhanh chóng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết