Trong một doanh nghiệp, quản lý lương nhân viên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân sự chất lượng. Công tác quản lý lương không chỉ đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc trả lương cho nhân viên, mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài. Ngoài ra, quy trình quản lý lương nhân viên còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng suất lao động và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với nhân viên. Hãy cùng theo dõi các bước trong quy trình quản lý lương nhân viên trong nội dung bài viết dưới đây.

Bước 1: Thiết lập quy chế tiền lương

Quá trình xây dựng và ban hành quy chế tiền lương thường bao gồm các bước sau:

 • Nghiên cứu và thu thập thông tin: Xem xét các quy định pháp luật liên quan, nghiên cứu các quy chế tiền lương của các tổ chức tương tự, thu thập thông tin về các yếu tố cần xem xét trong việc xây dựng quy chế tiền lương.
 • Xác định mục tiêu và phạm vi: Xác định mục tiêu của quy chế tiền lương, quyết định phạm vi áp dụng của quy chế.
 • Xác định cấu trúc tiền lương: Xác định cách thức phân nhóm lương, xây dựng hệ thống ngạch lương, bậc lương và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tiền lương.
 • Tham gia và thảo luận: Liên hệ với các bộ phận và công đoàn liên quan, lắng nghe ý kiến và thảo luận để đảm bảo sự thống nhất và công bằng trong quy chế tiền lương.
 • Ban hành và triển khai: Sau khi hoàn thiện quy chế tiền lương, tổ chức ban hành và triển khai nội dung của quy chế cho toàn bộ nhân viên.

Bước 2: Xây dựng thang bảng lương

Thang bảng lương có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc xác định mức lương của từng nhân viên. Nó cung cấp một cơ sở để đo lường và định vị mức lương của nhân viên dựa trên các tiêu chí như trình độ, kỹ năng, chức vụ và kinh nghiệm làm việc.

 • Nhóm lương: Xác định các nhóm lương dựa trên các yếu tố như loại công việc, chức vụ, phạm vi trách nhiệm và kỹ năng yêu cầu.
 • Ngạch lương: Xác định các ngạch lương dựa trên cấp bậc chuyên môn, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc.
 • Bậc lương: Xác định các bậc lương dựa trên sự phân cấp mức độ đóng góp và thăng tiến trong công việc.

Bước 3: Quản lý chấm công

Hình thức chấm công có thể được thực hiện thông qua các phương pháp như chấm công bằng giấy, bằng hệ thống chấm công tự động hoặc thông qua phần mềm quản lý chấm công. Lựa chọn hình thức chấm công phù hợp với doanh nghiệp cần dựa trên quy mô, tổ chức và nhu cầu cụ thể của công ty.

Tham khảo ngay Phần mềm hỗ trợ quản lý lương nhân viên ngay tại đây: https://ibom.vn/ibomhr-quan-ly-nhan-su.html

Bước 4: Tính tiền lương

Quy trình tính tiền lương thường bao gồm các bước sau:

 • Thu thập thông tin: Thu thập thông tin liên quan đến chấm công, số giờ làm việc, các khoản phụ cấp và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tiền lương.
 • Xử lý thông tin: Xử lý thông tin thu thập được, tính toán số tiền lương dựa trên các quy định, quy chế và hợp đồng lao động.
 • Kiểm tra và xác nhận: Kiểm tra tính chính xác của kết quả tính lương, xác nhận với các bộ phận và nhân viên liên quan.
 • Chuẩn bị bảng lương: Chuẩn bị bảng lương cho từng nhân viên, bao gồm các mục lương, khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ.
 • Kiểm tra lại và phê duyệt: Kiểm tra lại bảng lương, thực hiện các bước kiểm tra cuối cùng và phê duyệt kết quả tính lương.

Bước 5: Thanh toán tiền lương

Quy trình thanh toán lương đúng thời hạn thường bao gồm các bước sau:

 • Xác định thời gian thanh toán: Xác định lịch trình và thời điểm thanh toán lương cho nhân viên.
 • Chuẩn bị bảng lương: Chuẩn bị bảng lương chi tiết cho từng nhân viên, bao gồm thông tin về lương cơ bản, các khoản phụ cấp, thuế và khấu trừ khác.
 • Kiểm tra và phê duyệt: Kiểm tra lại bảng lương, đảm bảo tính chính xác và phê duyệt kết quả thanh toán lương.
 • Thực hiện thanh toán: Thực hiện việc chuyển khoản tiền lương vào tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện chi trả tiền mặt hoặc qua thẻ lương.
 • Ghi nhận và báo cáo: Ghi nhận quá trình thanh toán lương và lập báo cáo liên quan cho việc theo dõi và kiểm tra sau này.

Bước 6: Quyết toán thuế và đóng bảo hiểm

Trong quyết toán thuế và đóng bảo hiểm, cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tuân thủ đúng thời hạn và tính chính xác. Điều này bao gồm việc nắm vững các quy định thuế và bảo hiểm hiện hành, cập nhật các thay đổi mới và tuân thủ đúng quy trình nộp thuế và đóng bảo hiểm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Lời kết

Qua bài viết quy trình quản lý lương nhân viên trên đây của IBOM không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo quyền lợi và đáp ứng các mong đợi của nhân viên. Điều này giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài, nâng cao năng suất lao động và xây dựng môi trường làm việc tốt. Vì vậy, việc đầu tư và chuẩn hóa quy trình quản lý lương nhân viên là một yếu tố cần thiết để đảm bảo sự phát triển lâu dài và thành công của mọi doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết