Thật không may, các dự án thất bại là điều quá phổ biến. Trong bài này, hãy tìm hiểu lý do tại sao một số dự án thất bại và cách ngăn chặn thất bại.

Có nhiều lý do dẫn đến một dự án có thể thất bại. Sự thay đổi trong các ưu tiên của tổ chức là lý do phổ biến nhất. Việc thay đổi mục tiêu dự án cũng thường xảy ra do thông tin liên lạc kém và định nghĩa rủi ro không rõ ràng.

Dưới đây là 5 lý do tại sao các dự án thất bại:

 • Thiếu quy hoạch nguồn lực.
 • Quản lý mục tiêu không rõ ràng.
 • Thiếu tầm nhìn của dự án.
 • Khoảng cách giao tiếp.
 • Kỳ vọng không thực tế

Một nền tảng quản lý dự án tốt có thể giúp bạn vượt qua câu hỏi tại sao các dự án thất bại và tập trung vào việc thực hiện thành công các dự án của bạn. Hãy cùng xem giải pháp Quản lý Đầu tư & Thi công công trình IBOM sẽ giúp tránh cho dự án của bạn thoát khỏi kết cục thất bại ra sao?

1. IBOM giúp điều phối và kiểm soát các nguồn lực cho dự án

 Hình ảnh minh họa kiểm soát điều phối nguồn lực trên IBOM
Hình ảnh minh họa kiểm soát điều phối nguồn lực trên IBOM

IBOM được thiết kế với nhiều công cụ để hỗ trợ cho công tác kiểm soát nguồn lực dành cho các nhà thầu xây dựng

1.1. Công cụ kiểm soát doanh thu – chi phí công trình

 • Kiểm soát chi phí thực tế trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Đưa ra cảnh báo trong các trường hợp vượt chi phí.
 • Dễ dàng kiểm soát được tình trạng lỗ – lãi của công trình.

1.2. Công cụ giúp kiểm soát nhân lực công trình

 • Kiểm soát toàn bộ danh sách nhân công theo định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa định mức nhân công so với nhật ký thi công.
 • Thông báo số chênh lệch sử dụng nguồn lực nhân công theo định mức với nhật ký thi công.

1.3. Công cụ giúp kiểm soát nguồn lực thiết bị

 • Kiểm soát danh sách thiết bị theo định mức và thiết bị phát sinh thực tế không có trong định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa khối lượng định mức với khối lượng đã yêu cầu.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa khối lượng định mức với khối lượng theo nhật trình.

1.4. Công cụ giúp kiểm soát nguồn lực vật tư

 • Kiểm soát vật tư theo định mức và vật tư phát sinh thực tế không có trong định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa khối lượng yêu cầu với khối lượng định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa khối lượng xuất kho và khối lượng sử dụng theo định mức.

2. Xây dựng và quản lý kế hoạch thi công với chỉ tiêu công việc rõ ràng.

 Hình ảnh minh họa: Quản lý kế hoạch thi công
Hình ảnh minh họa: Quản lý kế hoạch thi công
 • Bảng kế hoạch thi công được xây dựng dựa trên yêu cầu cụ thể về khối lượng từng hạng mục công việc.
 • Các đầu mục công việc được giao cho đích danh cho từng cá nhân thực hiện và người đó sẽ có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra.
 • Người quản lý dự án sẽ luôn biết được tình trạng thực tế của dự án đang đến đâu, công việc nào đã hoàn thành tiến độ, công việc nào chậm tiến độ.

3. IBOM mang đến một công cụ quản lý thông tin dự án minh bạch, thống nhất.

Hình ảnh: Quản lý tiến độ dự án thi công
Hình ảnh: Quản lý tiến độ dự án thi công
 • Cung cấp cái nhìn tổng thể về dự án thông qua: Quản lý kế hoạch thi công theo mô hình WBS và quản lý tiến độ thi công trực quan qua biểu đồ Gantt.
 • Các thành viên trong nhóm dễ dàng biết đến tình trạng thực tế của dự án/từng nhiệm vụ trong dự án.
 • Dễ dàng chia sẻ dữ liệu thông tin, thảo luận, lấy ý kiến và giải quyết vấn đề phát sinh nhanh chóng.

4. IBOM rút ngắn hạn chế khoảng cách về giao tiếp qua app mobile IBOM PRO

minh họa: Ứng dụng App IBOM
minh họa: Ứng dụng App IBOM

Hình ảnh

 • Có khả năng truy cập dữ liệu báo cáo ngay lập tức và hỗ trợ công tác phân tích, ra quyết định chính xác, kịp thời.
 • Có khả năng giao việc và báo cáo thực hiện công việc nhanh chóng.
 • Hỗ trợ giao tiếp theo thời gian thực với người làm trong văn phòng với người làm ngoài công trường.

5. IBOM cung cấp công cụ quản lý tiến độ dự án khoa học, chặt chẽ

Mọi thành viên trong dự án luôn hiểu rõ được thông tin về dự án. Do đó các thành viên sẽ:

 • Bám sát được bức tranh tổng quan của dự án.
 • Luôn theo dõi được đầy đủ thông tin về dự án như: khối lượng theo kế hoạch và khối lượng thực hiện, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của từng nhiệm vụ/công việc và của tổng thể dự án. Từ đó sẽ dễ dàng đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời để đạt được tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Với các công cụ trực quan đẹp mắt và các kênh giao tiếp tích hợp, Giải pháp Quản lý Đầu tư & Thi công công trình – IBOM có thể giúp bạn thực hiện thành công dự án của mình.

Hãy thử sử dụng giải pháp IBOM để tránh cho dự án thất bại và luôn dẫn đầu.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về IBOM, bằng cách ĐĂNG KÝ TƯ VẤN.

Đánh giá bài viết