Phần mềm quản lý cung ứng IBOM.SCM là một hệ thống tích hợp được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của việc quản lý chuỗi cung ứng. Với khả năng kết nối và đồng bộ thông tin từ nhiều phân hệ khác nhau, IBOM.SCM giúp tạo ra sự liên kết mạch lạc trong quy trình quản lý, từ khi nhận yêu cầu vật tư đến lúc thanh toán cho nhà cung cấp. 

I. Các tính năng chính của phần mềm quản lý cung ứng IBOM.SCM

Phần mềm quản lý cung ứng IBOM.SCM cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ để tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng và giao dịch mua bán trong doanh nghiệp. 

Theo dõi và quản lý công nợ

 • Biểu đồ báo cáo công nợ và giá trị hợp đồng mua bán: IBOM.SCM cung cấp biểu đồ và báo cáo chi tiết về công nợ và giá trị các hợp đồng mua bán. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi mức độ hiệu quả của các giao dịch và tình hình tài chính tổng thể.
 • Biểu đồ báo cáo công nợ phải thu: Hỗ trợ việc theo dõi các khoản công nợ từ khách hàng, giúp doanh nghiệp xác định các khoản tiền phải thu và đảm bảo quản lý tình trạng tài chính.
 • Biểu đồ báo cáo công nợ phải trả: IBOM.SCM cho phép ghi nhận và quản lý các khoản công nợ phải trả đối với nhà cung cấp, giúp đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng thời hạn.
 • Biểu đồ giá trị hợp đồng mua, bán trong năm: Phần mềm cung cấp khả năng theo dõi và so sánh giá trị tổng cộng của các hợp đồng mua và bán trong khoảng thời gian xác định, giúp đo lường hiệu suất và dự báo tài chính.

Quản lý điều phối vật tư/hàng hóa

 • Tiếp nhận yêu cầu và phân tích yêu cầu vật tư: IBOM.SCM cho phép tiếp nhận yêu cầu vật tư từ các bộ phận hoặc công trình, sau đó phân tích yêu cầu dựa trên dữ liệu tồn kho và thông tin liên quan.
 • Yêu cầu báo giá và ký hợp đồng: Các yêu cầu báo giá và quá trình ký hợp đồng với nhà cung cấp được thực hiện thông qua hệ thống, giúp đảm bảo tính minh bạch và tiết kiệm thời gian.
 • Gửi lệnh điều phối vật tư đến các kho: Phần mềm cho phép tạo và gửi lệnh điều phối vật tư hoặc hàng hóa đến các kho để thực hiện việc cung ứng, giúp tối ưu hóa quá trình quản lý tồn kho.

Quản lý báo giá và lựa chọn nhà cung cấp

 • Yêu cầu báo giá từ nhà cung cấp: IBOM.SCM cho phép yêu cầu báo giá trực tiếp từ nhà cung cấp qua email hoặc hệ thống liên kết.
 • So sánh giá và đánh giá nhà cung cấp: Cung cấp công cụ so sánh giá và đánh giá nhà cung cấp dựa trên thông tin báo giá, giúp quyết định lựa chọn nhà cung cấp một cách thông minh.
 • Cung cấp công cụ tra cứu lịch sử giá: IBOM.SCM cung cấp khả năng tra cứu lịch sử giá để hỗ trợ quá trình đàm phán và quản lý giá cả.

Quản lý hợp đồng mua, thuê và dịch vụ

 • Quản lý hợp đồng và phụ lục: Phần mềm giúp quản lý thông tin hợp đồng và các phụ lục liên quan cho các loại hợp đồng khác nhau như mua, thuê và dịch vụ.
 • Tích hợp hồ sơ thanh toán và dữ liệu phân hệ: Hỗ trợ tích hợp hồ sơ thanh toán và dữ liệu từ các hệ thống phụ trợ như Kho và Tài chính để quản lý tình trạng thanh toán và dòng tiền liên quan.

Quản lý nhà cung cấp

 • Theo dõi thông tin nhà cung cấp: IBOM.SCM cho phép theo dõi và quản lý thông tin liên quan đến các nhà cung cấp, bao gồm thông tin liên hệ và hồ sơ giao dịch.
 • Đánh giá và định hình tương tác với nhà cung cấp: Cung cấp cơ chế để đánh giá nhà cung cấp dựa trên hiệu suất và chất lượng dịch vụ, từ đó định hình mối quan hệ tương tác.

Báo cáo tổng hợp cung ứng

 • Báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp: IBOM.SCM cung cấp khả năng tạo báo cáo tổng hợp về công nợ đối với các nhà cung cấp, giúp theo dõi tình hình tài chính và nợ phải trả.
 • Báo cáo tuổi nợ: Phần mềm cho phép tạo báo cáo về tuổi nợ để hiểu rõ hơn về tình trạng thanh toán và quản lý tài chính.

Tham khảo chi tiết Phần mềm Quản lý cung ứng IBOM ngay tại đây: https://ibom.vn/ibomscm-quan-ly-cung-ung.html

II. Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý cung ứng IBOM.SCM

Tối ưu hóa quy trình cung ứng và giao dịch mua bán

IBOM.SCM đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình cung ứng và giao dịch mua bán. Tích hợp các khía cạnh khác nhau của quản lý chuỗi cung ứng, từ việc tiếp nhận yêu cầu vật tư, quản lý hợp đồng, đến việc gửi lệnh điều phối, phần mềm giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các quy trình thủ công. 

Tăng cường kiểm soát tài chính và dòng tiền

Với các tính năng quản lý công nợ, hợp đồng và thanh toán tích hợp, IBOM.SCM giúp doanh nghiệp có khả năng tăng cường kiểm soát tài chính và theo dõi dòng tiền một cách chặt chẽ hơn. Công cụ báo cáo công nợ và giá trị hợp đồng giúp theo dõi tình hình tài chính tổng thể và đảm bảo rằng các khoản công nợ được quản lý một cách hiệu quả. Tích hợp hồ sơ thanh toán vào dữ liệu hợp đồng và kho giúp đảm bảo rằng các giao dịch tài chính diễn ra chính xác và đúng thời hạn. 

Nâng cao khả năng ra quyết định thông minh

Sử dụng thông tin và báo cáo từ IBOM.SCM, doanh nghiệp có khả năng ra quyết định thông minh hơn về nhiều khía cạnh quản lý. Công cụ so sánh giá và đánh giá nhà cung cấp giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, giá cả và hiệu suất. 

Lời kết

Phần mềm quản lý cung ứng IBOM không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình cung ứng và quản lý tài chính một cách hiệu quả, mà còn thúc đẩy quyết định thông minh dựa trên thông tin thực tế. Trong tình hình kinh doanh biến đổi nhanh chóng, IBOM.SCM là một người bạn đáng tin cậy cho doanh nghiệp trong việc quản lý cung ứng và giao dịch mua bán.

Đánh giá bài viết