Mốc dự án được sử dụng để xác định một điểm trong lịch trình dự án. Những điểm này có thể ghi nhận sự bắt đầu và kết thúc của một dự án, và đánh dấu sự hoàn thành của một công việc.

Cũng giống như các nhiệm vụ chia một dự án lớn hơn thành các phần có thể quản lý, các cột mốc chia nhỏ các giai đoạn của dự án để giúp người quản lý dự án lập kế hoạch, lên lịch và thực hiện chúng.

Lên lịch với các cột mốc dự án

Các mốc dự án cung cấp khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành dự án của bạn bằng cách đánh dấu các ngày và sự kiện quan trọng. Chúng cũng là một yếu tố quan trọng cho công tác lập kế hoạch dự án và quản lý tiến độ dự án.

Chúng cũng được sử dụng trong các phương pháp lập lịch, chẳng hạn như phương pháp đường dẫn tới hạn hoặc các công cụ quản lý dự án như biểu đồ Gantt, có thể xác định các khoảng thời gian lập lịch chính. Với các mốc quan trọng, bạn có thể tính toán tốt hơn độ trễ trong dự án của mình bằng cách phân đoạn tiến trình dự án thành các khoảng thời gian hoặc khung thời gian nhỏ hơn để kiểm soát và theo dõi tiến độ.

Phần mềm quản lý dự án thi công (IBOM.PM), giúp bạn dễ dàng xây dựng lịch trình với các mốc quan trọng. Sử dụng biểu đồ Gantt trực tuyến của IBOM.PM để nhanh chóng xây dựng lịch trình dự án với các giai đoạn, nhiệm vụ phụ, sự kiện quan trọng và phụ thuộc. Hãy dùng thử phần mềm IBOM.PM ngay hôm nay.

 

 

Theo dõi tiến độ dự án của bạn với các cột mốc quan trọng

Một phần của việc lên lịch cho một dự án là có thể giám sát và theo dõi tiến độ của lịch đó trong thời gian thực. Biểu đồ cột mốc là một cách để theo dõi bạn đã đi được bao xa trong dự án. Bằng cách ghi lại các mốc đã hoàn thành, bạn có thể đo khoảng cách bạn đang ở từ vạch đích của một dự án.

Điều này rất hữu ích khi bạn giao dịch với các bên liên quan. Các bên liên quan không quan tâm đến một báo cáo chi tiết, cụ thể về tiến độ của dự án. Họ muốn những nét vẽ rộng cho biết liệu dự án có đang tiến triển theo đúng lịch trình hay không. Biểu đồ cột mốc lý tưởng cho loại báo cáo này vì các cột mốc hiển thị các giai đoạn chính mà bạn đã hoàn thành vào thời điểm này trong dự án, theo kế hoạch của bạn.

Khi bạn trình bày một lịch biểu quan trọng cho các bên liên quan, bạn có thể cho họ thấy những mốc quan trọng bạn đã hoàn thành trong tháng này và những mốc bạn đang theo dõi để hoàn thành trong tháng tới, và liệu các mốc đó có đạt được như kế hoạch hay không hoặc nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Phần mềm IBOM.PM cho phép bạn có thể quản lý tiến độ thi công trực quan, có thể lựa chọn xem một bức tranh lớn tổng quát về kế hoạch dự án hoặc chỉ cần xem các thông tin chi tiết quan trọng thông qua chế độ lọc thông tin trên biểu đồ gantt trên IBOM.PM hoặc chọn chế độ hiển thị trên thanh gantt theo (ngày, tháng, quý, năm).

 • Thể hiện tổng tiến độ công trình thông qua biểu đồ Gantt.
 • Thể hiện base line của mỗi công việc.
 • Thể hiện tỷ lệ chậm tiến độ trên từng công việc/hợp đồng giao khoán.
 • Tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
 • Theo dõi tiến độ đến đơn vị thi công/hợp đồng giao khoán.
 • Tiến độ công việc cha tự động tính dựa trên công việc con.
 • Thể hiện phần chậm tiến độ hoặc vượt tiến độ trên thanh Gantt.
 • Cảnh báo chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nào
 • Có thể điều chỉnh ngày bắt đầu, ngày kết thúc theo kế hoạch dự án và các thông số liên quan sẽ tự động được điều chỉnh theo

 

 

Làm thế nào để báo cáo khi đạt được một cột mốc quan trọng

Làm cách nào để biết liệu bạn có thực sự đạt được các mục tiêu đã đề ra cho một giai đoạn dự án hay không?

Báo cáo dự án có thể đáp ứng tình huống này. Tạo báo cáo trạng thái và xem tình trạng tổng thể của dự án của bạn. Bạn có hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách bạn đặt ra không?

Bằng cách quản lý báo cáo tiến độ theo trạng thái, bạn biết nhanh chóng những gì đã thay đổi và tác động của nó đối với dự án. Từ đó bạn có thể đưa ra sự điều chỉnh để đưa dự án trở lại đúng lịch trình.

Bạn có thể theo dõi nhanh về trạng thái dự án trên biểu đồ Gantt của IBOM.PM thông qua trạng thái màu sắc.

Cách lập các mốc dự án trong biểu đồ Gantt trên phần mềm IBOM.PM

Khi bạn sử dụng phần mềm quản lý dự án thi công – IBOM.PM thì việc lập các mốc dự án trên bảng lập kế hoạch thi công rất đơn giản và dễ sử dụng. Có 2 cách để tạo bảng kế hoạch thi công:

 • Import trực tiếp từ file excel hoặc mpp lên hệ thống.
 • Nhập trực tiếp bảng công việc lên hệ thống với thao tác nhập công việc rất linh hoạt:

– Dễ dàng điều chỉnh bảng kế hoạch thi công khi có nhu cầu thay đổi, cập nhật chỉnh sửa. IBOM.PM sẽ lưu lại các phiên bản kế hoạch thi công  trước đó để thuận tiện cho việc tra cứu, tìm kiếm.
– Luôn thể hiện bảng tiến độ công trình cập nhật mới nhất theo bảng kế hoạch thi công mới gần nhất được duyệt.

Với phần mềm quản lý dự án thi công (IBOM.PM), bạn có thể dễ dàng giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm của mình, theo dõi tiến trình của họ khi họ tiến tới đạt được các mốc quan trọng của dự án và cung cấp một nền tảng để cộng tác để giúp bạn và nhóm của mình hoạt động hiệu quả và năng suất hơn. Hãy xem IBOM.PM có thể giúp bạn quản lý dự án như thế nào bằng cách ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Đánh giá bài viết