Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc có một nguồn nhân lực đáng tin cậy và chất lượng cao là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực một cách hiệu quả, các bước hoạch định nguồn nhân lực đúng chuẩn trở thành một công việc không thể thiếu. Quy trình này giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu, đánh giá hiện trạng và đưa ra các quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực một cách hợp lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước cơ bản để hoạch định nguồn nhân lực đúng chuẩn cho doanh nghiệp.

I. Dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai

 1. Xác định chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp: Trước khi tiến hành dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần xác định chiến lược và mục tiêu của mình. Điều này giúp định hình hướng đi và quyết định các yếu tố quan trọng như mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, mở rộng thị trường.
 2. Tiến hành dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai: Sau khi xác định chiến lược và mục tiêu, doanh nghiệp cần thực hiện dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai. Dự báo này sẽ định hình số lượng và loại hình nhân lực cần thiết cho doanh nghiệp.
 3. Định rõ số lượng và loại hình nhân lực cần thiết: Doanh nghiệp cần định rõ số lượng và loại hình nhân lực cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Điều này có thể bao gồm các vai trò công việc cụ thể, kỹ năng chuyên môn, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc.

II. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực hiện có

 1. Đánh giá kỹ năng, năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên hiện tại: Để hiểu rõ thực trạng nguồn nhân lực hiện tại, doanh nghiệp cần đánh giá kỹ năng, năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên.
 2. Xác định điểm mạnh và điểm yếu của nguồn nhân lực hiện có: Từ việc đánh giá nhân viên hiện tại, doanh nghiệp cần xác định điểm mạnh và điểm yếu của nguồn nhân lực hiện có. Điều này giúp nhìn nhận được những khả năng và hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại và tương lai.
 3. Đánh giá khả năng phát triển và tiềm năng của nhân viên: Việc này giúp xác định những nhân viên có tiềm năng để phát triển và thúc đẩy sự nghiệp trong doanh nghiệp, từ đó đảm bảo sự bền vững và phát triển của tổ chức.

III. Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực

 1. Quyết định tăng nguồn nhân lực: Sau khi xác định nhu cầu, doanh nghiệp cần xác định phương thức tuyển dụng phù hợp như tuyển dụng nội bộ, đăng tin tuyển dụng, sử dụng dịch vụ của công ty môi giới nhân sự, hoặc sử dụng mạng lưới xã hội và trang web tuyển dụng. Sau đó, lập kế hoạch chi tiết về quy trình, thời gian và nguồn lực cần thiết để thực hiện tuyển dụng.
 2. Quyết định giảm nguồn nhân lực: Sau khi xác định các vị trí và số lượng cần giảm, doanh nghiệp cần lập kế hoạch chi tiết về quá trình giảm nhân lực, bao gồm việc thông báo cho nhân viên, xử lý các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan, cũng như hỗ trợ và quản lý quá trình thay đổi cho nhân viên còn lại.

Tham khảo ngay Phần mềm IBOM hỗ trợ hoạch định nguồn nhân lực ngay tại đây: https://ibom.vn/ibomhr-quan-ly-nhan-su.html

IV. Lập kế hoạch thực hiện

 1. Xác định các hoạt động cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực: Dựa trên dự báo nhu cầu và quyết định tăng/giảm nguồn nhân lực, doanh nghiệp xác định các hoạt động cụ thể cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển kỹ năng và quản lý hiệu suất.
 2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực: Doanh nghiệp cần lập kế hoạch chi tiết để nâng cao kỹ năng và năng lực làm việc, cũng như phát triển các chương trình thúc đẩy sự nghiệp và đáp ứng nhu cầu phát triển của nhân viên.
 3. Xác định nguồn lực và ngân sách cần thiết để thực hiện kế hoạch: Để thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp cần xác định nguồn lực như nhân viên, trang thiết bị, công nghệ và ngân sách cần thiết. Điều này giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tài nguyên để thực hiện các hoạt động nhân sự một cách hiệu quả.

V. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch

 1. Theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch: Doanh nghiệp cần theo dõi và đánh giá kết quả của việc thực hiện kế hoạch nhân lực, bao gồm đánh giá hiệu quả của các hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển, cũng như đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực.
 2. Đánh giá sự phù hợp của nguồn nhân lực với nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp: Điều này giúp xác định liệu nguồn nhân lực hiện tại có đáp ứng đủ yêu cầu công việc và có khả năng đạt được mục tiêu của doanh nghiệp hay không.
 3. Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến dựa trên phản hồi và kết quả đánh giá: Điều này có thể bao gồm cải thiện quy trình tuyển dụng, tăng cường đào tạo và phát triển nhân viên, thực hiện các chính sách và biện pháp thúc đẩy hiệu suất làm việc và điều chỉnh số lượng và phân bổ nguồn nhân lực theo cách hiệu quả hơn.

Lời kết

Qua bài viết của IBOM cho thấy rằng trên thực tế, việc hoạch định nguồn nhân lực đúng chuẩn cho doanh nghiệp không chỉ là một quy trình mà còn là một nhiệm vụ chiến lược. Bằng cách đưa ra các quyết định thông minh và đúng đắn về nguồn nhân lực, doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả cao trong việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài. Việc áp dụng các bước hoạch định nguồn nhân lực theo chuẩn không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng một đội ngũ nhân viên tài năng, mà còn đảm bảo sự phát triển và thành công bền vững trong tương lai.

Đánh giá bài viết