Có thể nói rằng chi phí vượt mức trong các dự án xây dựng đã trở thành một thực trạng chung của toàn ngành. Để biết cách giải quyết tình trạng vượt chi phí trong các dự án xây dựng, điều quan trọng là phải hiểu được gốc rễ của vấn đề. Dưới đây, chúng tôi đề cập tới một số nguyên nhân chính gây nên tình trạng vượt ngân sách trong các dự án xây dựng

1. Lỗi từ khâu thiết kế dự án

Nhiều nhà thầu xây dựng đã phải đệ trình giá thầu và lập kế hoạch mua sắm ban đầu dựa trên các thông tin giả định do không có đủ tài liệu thiết kế. Điều này thường đẫn đến sẽ có một số lượng lớn thay đổi trong bản thiết kế chi tiết. Điều này sẽ làm tăng thêm chi phí và có thể dẫn đến hệ quả các nhà thầu hoàn thành công việc không đạt tiêu chuẩn, và sẽ dẫn tới các cuộc chiến pháp lý sau này.

2. Lỗi trong khâu quản trị dự án

Ngay cả với các thiết kế chắc chắn và không có thay đổi thì dự án của doanh nghiệp vẫn có thể bị vượt quá ngân sách nếu nhà quản lý dự án không bắt kịp thông tin tiến độ dự án. Hơn nữa, nếu đường dây liên lạc giữa các thành viên bị hạn chế, các vấn đề xảy ra đột xuất của dự án thậm chí có thể không được thành viên khác biết cho đến khi quá muộn và gây ra hậu quá nghiêm trọng, tốn kém thêm về chi phí là điều dễ hiểu.

3. Đánh giá và lựa chọn nhà thầu không chính xác

Giả sử rằng mọi thứ đã được ước tính chính xác, các kế hoạch dự án là hoàn hảo. Bên ngoài tất cả những điều đó, việc vượt mức ngân sách vẫn có khả năng xảy ra nếu nhóm thực hiện công việc không đạt đến một mức độ tiêu chuẩn nhất định. Các nhà thầu phụ kém và ít kinh nghiệm có thể gây ra những sai sót, chậm trễ và sai sót tốn kém vẫn xảy ra với những bản thiết kế và kế hoạch hoàn hảo nhất.

Và đâu là giải pháp khắc phục những vấn đề gây nên tình trạng vượt ngân sách đề cập ở trên?

Việc áp dụng công nghệ thông tin để số hóa các thông tin dữ liệu, thiết lập mô hình tự động hóa các quy trình, chia sẻ dữ liệu được số hóa là yếu tố quan trọng có thể giúp giảm thiểu các vấn đề làm tăng chi phí ngân sách của Chủ đầu tư, đồng thời giúp tối đa hóa tính hiệu quả trong việc quản lý và kiểm soát, gia tăng lợi nhuận cho dự án.

Bằng việc sử dụng phần mềm Quản lý Dự án Đầu tư –IBOM.IM giúp cho Chủ Đầu tư & Ban Quản lý dư án dự án có thể hạn chế việc tăng chi phí cho dự án và kiểm soát được hiệu quả nguồn chi phí. Chúng ta cùng theo dõi tiếp Phần mềm IBOM.IM sẽ giải quyết những khó khăn được nêu trên ra sao?

1. IBOM.IM giải quyết bài toán lỗi từ khâu thiết kế dự án

Phần mềm quản lý dự án đầu tư – IBOM.IM giúp cho Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án có thể quản lý tốt thông tin về tài liệu thiết kế:
Quản lý toàn bộ sản phẩm thiết kế của dự án. Tại đây Chủ đầu tư và BQLDA sẽ quản lý chi tiết đến từng bộ môn thiết kế, giai đoạn thiết kế và hạng mục/công trình.

  • Mỗi sản phẩm thiết kế có thể tham chiếu thêm các thông tin về nội dung, phiên bản, lý do điều chỉnh (nếu có).
  • Sẽ tham chiếu sản phẩm thiết kế đến từng hợp đồng tư vấn thiết kế để biết sản phẩm thiết kế thuộc sản phẩm của đơn vị nào, thuận tiện trong việc quản lý và kiểm soát thông tin.
  • Giúp cập nhật liên tục các lần sửa đổi, chỉnh sửa của các phiên bản vẽ thiết kế.

Việc quản lý các tài liệu thiết kế chi tiết, đầy đủ, tập trung dữ liệu tại một nơi, giúp cho mọi thành viên tham gia vào dự án sẽ luôn cập nhật được thông tin hồ sơ dự án khi có sự thay đổi, điều chỉnh, luôn bám sát được tình hình thực tế, hạn chế được sự sai sót, nhầm lẫn phải làm lại, tránh được khả năng bị vượt ngân sách cho dự án.

2. IBOM.IM giúp kiểm soát quản trị dự án hiệu quả

Phần mềm IBOM.IM có thể giúp Chủ đầu tư và các thành viên trong dự án kết nối dữ liệu và trao đổi trực tuyến trong suốt quá trình thực hiện dự án:

  • Cập nhật liên tục tất cả các hoạt động theo dữ liệu thời gian thực tế của dự án.
  • Quản lý đầy đủ thông tin, thông số dự án. Giúp các thành viên có thể xem nhanh tổng quan tiến độ thực hiện dự án, tình trạng sử dụng nguồn lực.
  • Tạo môi trường cộng tác và chia sẻ thông tin thuận tiện, dễ dàng.

Các quy trình hiện tại của doanh nghiệp có cung cấp đủ dữ liệu để nắm bắt thông tin quan trọng của dự án không? Hãy DÙNG THỬ phần mềm quản lý dự án đầu tư – IBOM.IM để trải nghiệm.

3. IBOM.IM hỗ trợ cho công tác Đánh giá và Lựa chọn nhà thầu

IBOM.IM cũng sẽ giúp cải thiện công việc hành chính trong công tác kiểm soát thông tin đấu thầu và lên được bảng đánh giá, so sánh, phân loại chi tiết các nhà thầu:

  • Có thể phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu chi tiết.
  • Theo dõi được kết quả đánh giá các nhà thầu tham gia đấu thầu cho dự án.
  • Xác định được chính xác đơn vị trúng thầu và giá trị trúng thầu của dự án.

Dành thời gian để đánh giá các lý do khiến chi phí của Chủ đầu tư có khả năng bị vượt ngân sách và kết hợp các giải pháp phù hợp sẽ giúp Chủ đầu tư tăng cường khả năng thực hiện các dự án phức tạp với khả năng kiểm soát tốt hơn. Thông qua việc lập kế hoạch phù hợp và với sự hỗ trợ của phần mềm quản lý dự án đầu tư – IBOM.IM, Chủ đầu tư sẽ kiểm soát chi phí dự án hiệu quả và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Đánh giá bài viết