Phần mềm quản lý dự án đầu tư – IBOM.IM cung cấp nhiều tính năng vượt trội giúp chủ đầu tư thực hiện số hóa quy trình quản lý đấu thầu khoa học, hiệu quả, chủ động trong việc phân bố chi phí, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý công tác đấu thầu, tránh thất thoát lãng phí và bảo đảm hơn cho tiến độ công trình được hoàn thành theo kế hoạch.

Những tính năng đặc trưng của IBOM.IM:

1. Quản lý danh mục gói thầu

 • Quản lý đầy đủ thông tin về các gói thầu trong dự án cần theo dõi.
 • Hỗ trợ chủ đầu tư đánh giá và kiểm soát thông tin tổng quan về dự án: giá trị giá dự toán gói thầu và giá trị của gói thầu được phê duyệt, Số lượng và giá trị hợp đồng, sản lượng hiện trường, thời gian đấu thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời hạn ký hợp đồng, tình trạng lựa chọn nhà thầu.
 • Thông tin gói thầu sẽ được cập nhật liên tục khi có yếu tố thay đổi.

2. Quản lý Kế hoạch đấu thầu tổng thể

 • Giúp lập kế hoạch đấu thầu tổng thể cho các gói thầu trong dự án.
 • Giúp cho chủ đầu tư luôn biết được số lượng gói thầu của dự án, thời điểm cần thực hiện đấu thầu để đảm bảo phù hợp cho tiến độ của dự án, có kế hoạch bố trí vốn cho các gói thầu một cách cụ thể và phù hợp, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.
 • Cho phép ghi nhận nhiều lần điều chỉnh và quản lý theo phiên bản.
 • Theo dõi việc phân bổ giá trị hợp đồng/giá trị thực hiện cho các khoản mục chi phí tương ứng.
 • Theo dõi phân bổ giá trị hợp đồng/giá trị thực hiện cho các nguồn vốn đầu tư.
 • Hệ thống cho phép có thể thực hiện điều chỉnh lại bảng phân bổ và quản lý các phiên bản phân bổ theo từng phiên bản kế hoạch.
 • Có thể tích hợp với cổng thông tin đấu thầu.
 • Tích hợp với phân hệ quản lý văn bản trong việc quản lý và lưu trữ văn bản pháp lý của dự án/công trình.
 • Cập nhật và quản lý các tệp tin đính kèm liên quan đến dự án.

3. Dự toán gói thầu phê duyệt

 • Cho phép cập nhật tình trạng phê duyệt dự toán gói thầu, giá trị phê duyệt, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.
 • Cho phép ghi nhận nhiều lần điều chỉnh (nếu có) và quản lý theo phiên bản.

4. Kết quả lựa chọn nhà thầu

 • Có thể phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu chi tiết.
 • Theo dõi được kết quả đánh giá các nhà thầu tham gia đấu thầu cho dự án.
 • Xác định được chính xác đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu của dự án.

5. Theo dõi thi công của dự án đầu tư

 • Cập nhật được tiến độ thi công thực tế ngoài công trường, kèm theo hình ảnh thực tế tại công trường.
 • Tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
 • Theo dõi và kiểm soát qua biểu đồ thể hiện tiến độ thi công của dự án và cảnh báo các hạng mục công việc bị chậm so với kế hoạch.
 • Có khả năng kiểm soát tiến độ theo nhà thầu thi công để xác định tiến độ chậm là do nhà thầu nào.
 • Kiểm soát được khối lượng, giá trị thực hiện và nghiệm thu chi tiết đối với từng hợp đồng giao thầu.
 • Kiểm soát được sản lượng công trường và khối lượng nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu.

6. Các loại báo cáo đầu tư đặc trưng cho nhà lãnh đạo trong ngành xây lắp

 • Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Báo cáo tổng hợp thanh toán.
 • Báo cáo chi tiết thanh toán theo dự án.
 • Báo cáo tổng hợp chi phí quyết toán vốn dự án.

Vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được Tư vấn và cấp tài khoản dùng thử.

Đánh giá bài viết