Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung phát các sáng kiến ​​mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, kết thúc quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, phổ cập kỹ năng ,. ..

 

Ngày 16/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1092 / QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505 / QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ngày chuyển thay đổi số quốc gia.

 

Trong năm 2022, kế hoạch các đơn vị thuộc Bộ quản lý triển khai bảo đảm hiệu quả đúng mức, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý khó khăn, giải đáp thắc mắc.

 

Kế hoạch đề xuất các bộ quản lý lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số chủ trì phát động các kiến ​​trúc chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết bị thực hiện trước mắt và lâu dài cho người dân trong thời gian từ 1/10/10 / 10/2022. Hoặc toàn bộ tháng 10/2022

Bộ thông tin và Truyền đề xuất một số tham chiếu sáng kiến ​​cho các bộ ngành. Cụ thể, sáng kiến ​​lãnh đạo số tương lai do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì với các hoạt động khuyến khích sinh viên học tập, làm chủ công nghệ để phục vụ các ngành, lĩnh vực.

 

Sáng kiến ​​thúc đẩy mua sắm trực tuyến thông qua sàn thương mại điện tử do Bộ Công Thương chủ trì sẽ tổ chức phát động thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử lớn. Ví dụ như có chính sách giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn cho khách hàng khi mua sắm trực tuyến, tặng quà cho khách hàng mua sắm trực tuyến …

 

Đối với ngân hàng nhà nước, Bộ đề xuất sáng kiến ​​thúc đẩy sử dụng ngân hàng dịch vụ. Theo đó, tổ chức phát động khuyến mại, khuyến mại người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số như: Tặng các mã giảm giá 10.000 đồng, 101.000 đồng … khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng cách quét mã VNPAY- QR trên hàng số ngân sách ứng dụng; tích 10 điểm, 101 điểm … cho khách hàng thân thiết khi có thanh toán giao dịch trên ngân hàng ứng dụng …

 

Với Bộ giao thông vận tải, Bộ đề xuất sáng kiến ​​thúc đẩy sử dụng sản phẩm dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông vận tải, phát động sáng kiến ​​khuyến mại, khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng sử dụng vận tải số … Ví dụ giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn mua sắm sản phẩm, dịch vụ vận chuyển khi khách hàng mua sắm trực tuyến và giảm thêm 10% khi khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến.

 

Bộ thông tin và truyền đề nghị các bộ ngành tham khảo kế hoạch phát động sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với đích, ý nghĩa, tinh thần cũng là chủ đề của Ngày chuyển thay đổi số quốc gia năm 2022

Bộ cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh chủ trì tổ chức phát động sáng kiến ​​quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, số dịch vụ trong thời gian từ ngày 01 / 10-10 / 10 / Năm 2022.

 

Đối với các doanh nghiệp bảo trì hoạt động sáng kiến ​​chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó trả lại lợi ích thiết bị cho khách hàng. Bộ đề xuất một số sáng kiến ​​cho tài liệu tham khảo của doanh nghiệp như sáng kiến ​​chuyển đổi số bộ hoạt động doanh nghiệp, sáng

kiến thúc sử dụng sản phẩm số, dịch vụ số. Ví dụ, tổ chức một sáng kiến ​​khuyến mại, khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp như tặng 1 tháng dịch vụ, tặng 10 thẻ cào, tặng quà cho khách hàng phù hợp với pháp luật quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, định kỳ vào Quy 1 hàng năm sẽ thông báo chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia và ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.

Đánh giá bài viết