Hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng được lưu trữ trên phần mềm Quản lý dự án Đầu tư IBOM.IM để phục vụ cho công tác chuẩn bị hồ sơ dự án, theo dõi và quản lý hồ sơ và bản vẽ thiết kế được đầy đủ và chính xác, cập nhật thông tin hồ sơ liên tục dự án theo tình hình thực tế. Đồng thời phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo trì công trình, kiểm tra, giám định công trình khi công trình có sự cố kỹ thuật hoặc khi có yêu cầu, giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến công trình.

Phần mềm IBOM.IM sẽ giúp quản lý hồ sơ pháp lý:

  • Quản lý hồ sơ dưới dạng checklist theo đúng trình tự thủ tục đầu tư theo quy định của nhà nước.
  • Hỗ trợ lưu trữ các văn bản liên quan kèm theo từng hồ sơ pháp lý.
  • Giúp phía chủ đầu tư và Ban quản lý dự án (BQLDA) có thể kiểm soát luôn các thủ tục pháp lý đang ở trạng thái đã thực hiện hay chưa thực hiện,
  • Có thể bao quát được toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến dự án và dễ dàng khai thác thông tin, tra cứu

Đối với bản vẽ thiết kế, phần mềm quản lý dự án đầu tư IBOM.IM sẽ giúp phía Chủ đầu tư và BQLDA

  • Có thể quản lý toàn bộ sản phẩm thiết kế của dự án. Tại đây Chủ đầu tư và BQLDA sẽ quản lý chi tiết đến từng bộ môn thiết kế, giai đoạn thiết kế và hạng mục/công trình.
  • Mỗi sản phẩm thiết kế có thể tham chiếu thêm các thông tin về nội dung, phiên bản, lý do điều chỉnh (nếu có).
  • Đồng thời Phần mềm IBOM.IM sẽ tham chiếu sản phẩm thiết kế đến từng hợp đồng tư vấn thiết kế để biết sản phẩm thiết kế thuộc sản phẩm của đơn vị nào, thuận tiện trong việc quản lý và kiểm soát thông tin.
  • Theo cách quản lý này phần mềm quản lý dự án đầu tư IBOM.IM cũng giúp cập nhật liên tục các lần sửa đổi, chỉnh sửa của các phiên bản vẽ thiết kế.

Vui lòng Tìm Hiểu Chi Tiết hơn về khả năng quản lý hồ sơ pháp lý bản vẽ thiết kế trên phần mềm quản lý dự án đầu tư IBOM.IM

Đánh giá bài viết