Quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp là một tập hợp các giai đoạn quan trọng giúp đảm bảo thành công của một dự án. Dự án có thể là bất cứ công việc nào đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều nguồn lực, thời gian và người tham gia. Từ việc xây dựng một ngôi nhà mới đến triển khai một dự án phần mềm quy mô lớn, quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp cung cấp một khung làm việc có cấu trúc để theo dõi, điều chỉnh và đạt được mục tiêu dự án. Vậy hãy cùng IBOM tìm hiểu các giai đoạn cơ bản của quy trình quản lý dự án gồm những bước nào nhé!

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch

 1. Xác định mục tiêu và phạm vi dự án: Đây là bước xác định rõ ràng mục tiêu mà dự án muốn đạt được và phạm vi hoạt động của dự án.
 2. Xác định yêu cầu và nguồn lực: Bước này bao gồm việc xác định các yêu cầu cần thiết để đạt được mục tiêu dự án, cũng như xác định các nguồn lực (nhân lực, tài chính, thiết bị, vật liệu, …) cần thiết để thực hiện dự án.
 3. Xác định công việc và kế hoạch thời gian: Bước này đòi hỏi xác định các công việc cần thực hiện để hoàn thành dự án và xây dựng lịch trình và kế hoạch thời gian chi tiết để thực hiện các công việc đó. Đây là bước quan trọng để đảm bảo quản lý thời gian hiệu quả và hoàn thành dự án đúng tiến độ.
 4. Xây dựng cấu trúc tổ chức dự án: Bước này liên quan đến việc xác định và xây dựng cấu trúc tổ chức dự án, bao gồm việc xác định vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm dự án, thiết lập các quy trình quản lý và giao tiếp và xác định các cơ chế ra quyết định.
 5. Định danh rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro: Bước này bao gồm việc xác định các rủi ro tiềm năng có thể ảnh hưởng đến dự án và đề xuất các biện pháp để quản lý và giảm thiểu tác động của chúng. Quá trình này giúp đảm bảo rằng dự án được chuẩn bị sẵn sàng để xử lý các tình huống bất ngờ và đảm bảo thành công của dự án.

Giai đoạn 2: Triển khai

 1. Phân công và điều phối công việc: Bước này bao gồm phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên trong nhóm dự án. Cần đảm bảo rằng công việc được phân chia một cách công bằng và phù hợp với khả năng và trách nhiệm của từng thành viên. Đồng thời, cần điều phối và phối hợp các hoạt động giữa các thành viên để đảm bảo tiến trình của dự án.
 2. Quản lý tài nguyên và tiến độ: Bước này liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả, bao gồm nguồn lực, thiết bị, vật liệu và ngân sách. Đồng thời, cần theo dõi và điều chỉnh tiến độ của dự án để đảm bảo tuân thủ kế hoạch và hoàn thành dự án đúng thời hạn.
 3. Thực hiện kiểm soát chất lượng: Bước này đảm bảo rằng các công việc và sản phẩm của dự án đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng đã định trước. Điều này bao gồm việc thiết lập các quy trình kiểm soát chất lượng, kiểm tra và đánh giá các sản phẩm dự án và thực hiện các biện pháp cải tiến nếu cần thiết.
 4. Ghi nhận và giải quyết vấn đề: Bước này liên quan đến việc ghi nhận, theo dõi và giải quyết các vấn đề và rủi ro xảy ra trong quá trình triển khai dự án. Cần thiết lập các cơ chế để phát hiện và thông báo vấn đề kịp thời và thực hiện các biện pháp để giải quyết chúng một cách hiệu quả.
 5. Báo cáo tiến độ và tiến trình dự án: Bước này đảm bảo rằng các báo cáo tiến độ và tiến trình dự án được thực hiện định kỳ và chính xác. Các báo cáo này cung cấp thông tin về tiến trình thực hiện dự án, tiến độ, sự tiến bộ so với kế hoạch ban đầu, vấn đề và rủi ro đang được giải quyết. Các báo cáo này giúp cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan và giúp quản lý dự án có cái nhìn tổng quan về tình hình dự án.

Tham khảo ngay: Phần mềm quản lý tiến độ dự án IBOM tại đây: https://www.IBOM.vn/giai-phap-blank/giai-phap-quan-ly-thi-cong-cong-trinh.html

Giai đoạn 3: Hoàn thiện và kiểm tra

 1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ: Trước khi tiến hành kiểm thử và đánh giá, cần đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đã hoàn thiện đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng đã được đề ra.
 2. Tiến hành kiểm thử và đánh giá: Sau khi sản phẩm/dịch vụ đã hoàn thiện, tiến hành kiểm thử để xác định tính năng, hiệu suất và độ tin cậy của nó. Đánh giá sẽ đánh giá toàn bộ quá trình triển khai dự án, từ khâu lập kế hoạch cho đến thiết kế và triển khai.
 3. Phê duyệt và nghiệm thu: Nếu kết quả kiểm thử và đánh giá đáp ứng yêu cầu, dự án sẽ được phê duyệt và tiến hành nghiệm thu chính thức. Quá trình nghiệm thu nhằm kiểm tra xem sản phẩm/dịch vụ đã đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu đã đặt ra hay không.
 4. Đào tạo và chuyển giao công nghệ: Sau khi sản phẩm/dịch vụ đã được phê duyệt, tiến hành đào tạo nhân viên và chuyển giao công nghệ để đảm bảo rằng người dùng cuối đã hiểu và có thể sử dụng sản phẩm/dịch vụ một cách hiệu quả.
 5. Đánh giá kết quả dự án và học hỏi kinh nghiệm: Giai đoạn cuối cùng là đánh giá kết quả của dự án và rút ra bài học từ quá trình triển khai. Điều này giúp cải thiện quy trình trong tương lai và tăng cường khả năng thích nghi với các dự án tương tự.

Lời kết

Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, IBOM nhận thấy rằng việc áp dụng quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp là một bước cần thiết để đảm bảo sự cạnh tranh và thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Hiểu rõ và áp dụng đúng những giai đoạn cơ bản của quy trình này sẽ giúp các nhà quản lý dự án đưa ra các quyết định thông minh, tối ưu hóa tài nguyên và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Đánh giá bài viết