13-11-2018 / Giải pháp quản lý thiết bị/tài sản

Phần mềm quản lý tài sản - cơ hội điều hướng quản lý bằng công nghệ

Trước mọi biến động và thay đổi của nền kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển với sự huy động tối đa của mọi nguồn lực. Tài sản là một trong những yếu tố và là nguồn lực quan trọng góp phần

Với bước chuyển mình trong nền kinh tế cùng với xu thế hội nhập rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan đã thay đổi cơ chế quản lý tạo một bước đột phá từ phong cách quản lý tài sản và mang đến hiệu quả cao.

Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM đã tạo nên một cuộc cải cách mới thay đổi phương thức quản lý cũ, giải quyết được những vấn đề tồn động như:

  1. Hệ thống quản lý tài sản chưa đồng bộ
  2. Công tác quản lý tài sản chưa gắn kết với công tác lập dự toán, cấp toán, mua sắm hay sửa chữa cải tạo tài sản
  3. Tăng cường quyền tự chủ và tiến hành quản lý, bảo trì bảo dưỡng tài sản để khai thác tối đa năng suất và năng cao tuổi thọ của tài sản

Sử dụng phần mềm quản lý tài sản vào công tác quản lý máy móc, thiết bị giúp đẩy mạnh nâng cao năng lực và tạo lợi thế cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ