05-06-2018 / Giải pháp quản lý kho

Thương mại hóa kho bãi bằng công nghệ phần mềm quản lý kho hàng iBom.S

Đầu tư công nghệ để nâng cao trình độ quản lý kho là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu từ các chủ doanh nghiệp nhằm thương mại hóa kho bãi, định mức hàng tồn kho nhằm cung ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất.

Lý do chính cho việc thương mại hóa kho bãi bằng giải pháp phần mềm quản lý kho hàng là gì?

  • - Số lượng hàng hóa lớn
  • - Tồn đọng kho bãi cao
  • - Nhập xuất và luân chuyển hàng hóa thiếu tính chuyên nghiệp
  • - Gian lận, thất thoát hàng hóa ngày càng nhiều

Đầu tư công nghệ để nâng cao trình độ quản lý kho là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu từ các chủ doanh nghiệp nhằm thương mại hóa kho bãi, định mức hàng tồn kho nhằm cung ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất.

Giải pháp phần mềm quản lý kho hàng iBom.S giúp thương mại hóa, giải quyết những vấn đề chung trong quản lý hàng hóa

yeu-cau-vat-tu-tren-phan-mem-quan-ly-kho-hang-iBom.S

Ảnh danh sách yêu cầu vật tư trên phần mềm quản lý kho hàng iBomo.S

1. Phần mềm iBom.S thống kê chi tiết xuất nhập hàng hóa, theo dõi sát sao nguồn hàng hóa trong kho. Giải pháp này thay thế cho hoạt động ghi chép số liệu thủ công giúp doanh nghiệp hạn chế được nhiều sai sót và thất thoát.
2. Thiết lập hệ thống quản trị nội bộ tốt
3. Báo cáo tự động tại mọi thời điểm
4. Kiểm kê hàng hóa định kỳ ngay trên hệ thống phần mềm, lãnh đạo hay thủ kho có thể kiểm soát được:

  • Tình hình tiêu thụ của từng mặt hàng
  • Lượng tồn hàng thực tế trong kho
  • Quá trình xuất nhập và cung ứng hàng hóa

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp nhằm thương mại hóa hoạt động quản lý kho hàng cho doanh nghiệp mình thì đừng quên đăng ký dùng thử TẠI ĐÂY để được trải nghiệm miễn phí nhé.
Hoặc đóng góp ý kiến vào hòm thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.