22-02-2019 / Giải pháp quản lý kho

Phần mềm quản lý kho hàng - giải pháp quản lý kho đúng quy chuẩn

Quản lý kho hàng là tổng hợp các công việc liên quan tới công tác tổ chức, sắp xếp và giám sát kho lưu trữ hàng hóa.

Đối với quản lý kho hàng hóa thời công nghệ số, việc ứng dụng giải pháp phần mềm quản lý kho hàng được xem là điều cần thiết nhất giúp quản lý kho đúng quy chuẩn.

Vậy giải pháp phần mềm quản lý kho hàng có những đặc điểm tính năng gì nổi trội mà được nhiều đơn vị, doanh nghiệp ưa chuộng đến vậy?

quan ly kho dung quy chuan ibomKiểm soát hàng tồn kho dễ dàng và chính xác

Cụ thể, phần mềm quản lý kho hàng iBom.S với khả năng kiểm kê kho thông minh và khoa học:

  • Ghi nhận chi tiết đến vị trí lưu kho, thuộc tính hàng tồn kho
  • Số liệu chênh lệch kho tự động được điều chỉnh để cập nhật số trên sổ theo số thực tế kiểm kê đã xác nhận
  • Sau kiểm kê, các hàng hóa được ghi nhận kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất cũng được ghi nhận và có thể tự động đưa vào phiếu đề nghị thanh lý

Nắm được số liệu chi tiết về tình trạng hàng hóa của doanh nghiệp

  • Khai báo danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư, các thuộc tính hàng hóa cần quản lý, các đơn vị tính khối lượng và quy đổi giữa các đơn vị tính
  • Quản lý và theo dõi các hàng hóa trong kho, tổng hợp số lượng nhập, xuất, tồn kho của từng mã hàng theo các thuộc tính
  • iBom cho phép in nhanh thẻ kho và liên kết tra cứu toàn bộ giao dịch kho đã có của từng mã hàng

https://lh3.googleusercontent.com/tqoz_iWIZ9OTt4DUjYW_zSzlPoac6NM9OGs25vXXtJZb_6-fHYoswX3AcLQXNzyQr7tLzlC0v3aSnrtalVwt5FR5OVdvrBtmBtWK55e1aQzLYfEvkQNKs5ATNZiIstbMlYRh1kYi4aZ_52sdjD-2CwsWACuJtGNILmrkL18pC0cyEnEsFks3tM5ll_iytfy4mUgcjU1lHm4eP0Pd9UOlWVUdq5yn_fXz_dqQeV28uOvJcqlXfqLlPSEwhfMuWEU_pCtaQ-un162bmt9-DvTZLV6jaGtuBO5PFcqNIS4phSEBFCatqmUbIVHzXXEvRyfvXoJ19Yrsc2HjbOfqr9qTw6IasCryimdDOc8YF8Iput9FA0Sk3EeWElQpUJWnvtll7NwyPiSYYmNLgLpEiSIiGwXJSmu3Yffxad9hQLDKwoKDGV9-bwgMXx6YutfJ0XWygTBs75pIr05mHXzlVco1QsuVFXh_F7c9SpLPxTdEHs8TbbI7j1m7Mz-607XseRqi_7sySKdn7z4xRo8BKXTZtiWVPtdH4nfDW3905PIQ2-B2WT3DiSNMPDoy54VtTj03PMVP-0N78wadLSRLkUPW_Pw5_5hF62gOTFIiSorYMcLM2JNI4b_Lo9D5t5t_3Ukc4kK1G9jvn6sutl_DhTZ4-T3rAPIqjH0Y4DcGTH95M0l969-6purdQl_UC2xf7C6KhhJAgGbkhT7Z2pR19K1NIf1n=w1153-h635-no

Danh mục kho trên phần mềm quản lý kho hàng iBom.S

  • Tránh tình trạng hàng tồn, tăng doanh thu
  • iBom.S hỗ trợ nhiều loại giao dịch xuất, nhập kho thông minh và khả năng hỗ trợ truy vấn và báo cáo kho chi tiết tránh tình trạng hàng tồn, thất thoát hàng hóa từ đó tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

    Bạn muốn xây dựng quy trình quản lý kho hàng đúng quy chuẩn? Đừng quên click ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để tương tác cùng iBom.S hoàn toàn miễn phí nhé.