06-08-2019 / Giải pháp quản lý kho

Giải pháp iBom.S giải quyết những thách thức cho DN sản xuất vật tư

Phần mềm quản lý vật tư iBom.S được xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến giúp chuẩn hóa và tích hợp các quy trình quản lý kho đáp ứng đúng quy chuẩn của ngành sản xuất vật tư.

 

Giải pháp iBom.S giải quyết được những thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất vật tư như:

  • Quản lý sản xuất vật tư phức tạp: quản lý vật tư sản xuất theo đơn đặt hàng, quản lý sản xuất theo hàng tồn kho
  • Quản lý thuộc tính của vật tư, thành phẩm theo nhiều tiêu chí: chiều cao, rộng, dài, quy cách, số lượng…
  • Quản lý vật tư, thành phẩm theo đơn vị tính trong mua hàng, bán hàng, tồn kho.
  • Quản lý hàng tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho.

phan-mem-quan-ly-kh-vat-tu-ibom

Quản lý kho vật tư hiệu quả cho DN sản xuất

Với khả năng quản lý kho vật tư chi tiết, phần mềm quản lý kho hàng iBom.S sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất vật tư nắm bắt được mọi biến động của hàng hóa trong kho phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

  1. Xây dựng kế hoạch sản xuất tích hợp với kế hoạch bán hàng, kế hoạch cung ứng, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, chính sách tồn kho.
  2. Kiểm soát tiến độ sản xuất, thống kê tiêu hao
  3. Quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm
  4. Kiểm soát chi phí hoạt động trong doanh nghiệp
  5. Phân tích doanh thu, chi phí trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý vật tư cung cấp các thông tin tức thời thông tin hàng hoá vật tư của doanh nghiệp. Tự động tạo lập các báo cáo quản trị phân tích chi tiết, tổng hợp về hàng hoá vật tư nhằm tối ưu hóa vòng luân chuyển hàng hóa cũng như lượng hàng tồn kho dự trữ hiệu quả hơn.

quan-ly-vat-tu-hang-hoa-tren-ibom-s

Quản lý danh mục vật tư hàng hóa trên phân hệ iBom.S

Còn chờ đợi gì nữa mà không trải nghiệm giải pháp của chúng tôi bằng cách ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ.
Tôi tin chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên đấy!